Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

De privacy verklaring zal soms aangepast worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

1. JOYCE BOUTKAN FOTOGRAFIE
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Joyce Boutkan Fotografie. Joyce Boutkan Fotografie richt zich op het fotografisch vastleggen van bijzondere momenten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Joyce Boutkan Fotografie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Joyce Boutkan Fotografie, neem dan gerust contact op!
info@joyceboutkan.nl | Korenmolen 27 | 5057 BA | Berkel – Enschot | KVK 65706161

2. DOEL GEGEVENS
Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Joyce Boutkan Fotografie. Deze worden hieronder toegelicht.  

1. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Joyce Boutkan Fotografie via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

2. Afhandelen betaling
Om de factuur voor mijn diensten aan je toe te kunnen sturen, heb ik jouw persoonsgegeevns nodig zoals je naam, adres, woonplaats maar ook e-mailadres. 

3. Goederen en diensten bij je af te leveren
Indien je afdrukken of een album besteld bij Joyce Boutkan Fotografie, zijn je adresgegevens noodzakelijk om deze uiteindelijk bij jou te krijgen.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties.

3. ONTVANGERS
De gegevens die Joyce Boutkan Fotografie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Xel Media (hosting)
De e-mail van Joyce Boutkan Fotografie wordt gehost bij Xel Media. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Xel Media. Ook de back-ups van de website worden bij deze partij gehost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Joyce Boutkan Fotografie zijn op de servers van Xel Media opgeslagen.

2. Jorrt
Voor de afhandeling van je betaling maakt Joyce Boutkan Fotografie gebruik van Jorrt. Hiervoor zijn je naam, adresgegevens en emailadres nodig.

3. Shootproof
Joyce Boutkan Fotografie levert digitale reportages. Deze worden geüpload in een online gallery van Shootproof. Na 3 maanden verdwijnt de reportage van deze site. Hiervoor zijn je naam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en foto’s nodig.

4. Google Drive
Als back-up van de administratieve verwerking van Joyce Boutkan Fotografie.

5. Facebook en Instagram
Voor promotionele doeleinden zoals omschreven in mijn algemene voorwaarden. Het gaat hierbij om foto’s en eventueel je voornaam, mits je hier toestemming voor hebt gegeven.

4. COOKIES
Joyce Boutkan Fotografie gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

5. OPSLAGPERIODE
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Joyce Boutkan Fotografie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Facturen gedurende 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht
  • Persoonsgegevens totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat Joyce Boutkan Fotografie wordt beëindigd.

6. BEVEILIGING
Joyce Boutkan Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joyceboutkan.nl.

7. JOUW RECHTEN

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Joyce Boutkan Fotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Joyce Boutkan Fotografie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Joyce Boutkan Fotografie. 

3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Joyce Boutkan Fotografie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Joyce Boutkan Fotografie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Joyce Boutkan Fotografie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@joyceboutkan.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen twee weken te reageren.

8. PLICHTEN
Joyce Boutkan Fotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Joyce Boutkan Fotografie via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de opdrachtbevestiging en factuur te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Joyce Boutkan Fotografie de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Joyce Boutkan Fotografie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Joyce Boutkan Fotografie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Joyce Boutkan Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Joyce Boutkan Fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

info@joyceboutkan.nl | Korenmolen 27 | 5057 BA | Berkel – Enschot | KVK 65706161